FöregåendeStäng XNästa

Hamra kyrka

De utvändiga restaureringsarbetena har inneburit bland annat att samtlig puts blästrades ner från kyrkans alla fasader och ny puts uppfördes i lokalt producerat kalkbruk. Fasaderna avfärgades i en bruten vit kulör. De befintliga ritsningarna på tornets södra, västra och östra fasad mättes upp och återskapades. De tidigare överputsade hörnkedjorna sparades synliga på fasaderna. Synlig sten kring ljudgluggar och sockelstenen rengjordes och genomgick konserveringsåtgärder. Torntakets spån tjärades och dåliga spån byttes ut. Istället för att tillgängliggöra kordörren och bygga en utvändig ramp gjordes motvarande åtgärd på den norra sidan, vilket även innebar återöppnande av denna.

De utvändiga restaureringsarbetena har inneburit bland annat att samtlig puts blästrades ner från kyrkans alla fasader och ny puts uppfördes i lokalt producerat kalkbruk. Fasaderna avfärgades i en bruten vit kulör. De befintliga ritsningarna på tornets södra, västra och östra fasad mättes upp och återskapades. De tidigare överputsade hörnkedjorna sparades synliga på fasaderna. Synlig sten kring ljudgluggar och sockelstenen rengjordes och genomgick konserveringsåtgärder. Torntakets spån tjärades och dåliga spån byttes ut. Istället för att tillgängliggöra kordörren och bygga en utvändig ramp gjordes motvarande åtgärd på den norra sidan, vilket även innebar återöppnande av denna.

Projektfakta

Beställare för de fasta föremålen och kyrkobyggnaden var Samfälligheten Gotlands kyrkor och arbetena har utförts av Gotlandsbyggen AB. Programmet för restaureringen har upprättats av Visbyark AB. Den antikvariska kontrollen och dokumentationen har skötts av Boman Restaurering AB.
Fastighet

Hamra kyrka

Uppdragsgivare

Samfälligheten Gotlands kyrkor

Omfattning

Utvändig restaurering

Färdigställt

2019

Arkitekt/Antikvarie

Ansvarig antikvarie Anna Plahn

Om inget citat läggs in, kan ju något annat visas här per default...?

logo