FöregåendeStäng XNästa

Visby, Annexet 1-3

Byggnaderna Annexet 1 och 3 är byggnadsminnesförklarade sedan 1994. Annexet 2 tillhör kategorin kulturhistorisk värdefull byggnad. Projektet genomfördes mellan 2014-2016 och innebar ombyggnation av Region Gotlands tidigare kontor till bostäder.

Åtgärderna innebar invändig ombyggnad och renovering på samtliga våningsplan samt inredning av vind till två lägenheter. I huset installerades nytt vatten och avlopp, fjärrvärme, el och ny data/tele.

image featured Se alla bilder

Projektfakta

Vårt uppdrag var antikvarisk medverkan och dokumentation av hela ombyggnaden.
Fastighet

Visby, Annexet 1-3

Uppdragsgivare

Tino Goetze fastigheter

Omfattning

In- och utvändig ombyggnad till från kontor till hyresrätter

Färdigställt

2016

Arkitekt/Antikvarie

Ansvarig antikvarie Anna Plahn

text

namn, titel
logo