FöregåendeStäng XNästa

Undvik onödiga kostnader. Gör rätt från början.

Fastigheter med kulturhistoriska värden har olika beteckningar. Det finns de som är byggnads- minnesförklarade och skyddas av svenska staten. Dessa fastigheter får varken förvanskas, byggas om eller rivas och måste bevaras för all framtid. Dessutom finns det fastigheter som skyddas i detaljplan eller med områdesbestämmelser. Oavsett vilken beteckning huset har ställer det extra krav på fastighetsägaren. Anlitar du oss får du hjälp med tjänster som antikvariska förundersökningar, bygglovshandlingar, bidragsansökningar eller färg- och murbruksanalyser. Allt det här leder till att restaureringsarbetet effektiviseras samtidigt som risken för kostsamma byggfel kan undvikas.

Läs mer om våra tjänster

image featured