FöregåendeStäng XNästa

AF sliderbild

Antikvarisk förundersökning

För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt och undvika att kulturhistoriska värden går förlorade krävs betydande kunskap om byggnadens förutsättningar och unika historia.

I en antikvarisk förundersökning kombineras historisk djupdykning med fysisk undersökning för att definiera och beskriva de kulturhistoriska värdena. Den antikvariska förundersökningen fungerar som underlag för projekteringen.

Bygglov

Vill du bygga nytt, göra en tillbyggnad eller utföra vissa andra ändringar på din fastighet krävs det bygglov. I Visby innerstad råder dessutom utökad bygglovsplikt, vilket innebär att nästan alla exteriöra åtgärder kräver bygglov. Vi tar fram kompletta bygglovshandlingar som innehåller alla de handlingar som Byggnadsnämnden kräver. För dig som kund innebär det ett snabbare bygglov - och en tidigare byggstart!

Kyrkor

Alla kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som tillhör Svenska kyrkan skall vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar.

Antikvarisk medverkan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla ändringar utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Är byggnaden skyddad som byggnadsminne enligt Kulturminneslagen ställer även Länsstyrelsen krav på antikvarisk medverkan. Vi utför antikvarisk medverkan vilket innebär att vi besöker arbetsplatsen, dokumenterar pågående arbeten, samråder med hantverkare och rapporterar till Byggnadsnämnden respektive Länsstyrelsen.

Tillstånd

Behöver du tillstånd från olika myndigheter hjälper vi till att ta fram alla handlingar som behövs.

Sakkunnigutlåtande

När ärenden överklagas till domstolar eller andra myndigheter krävs det ibland sakkunnigutlåtanden från antikvariska experter.

Färg- och murbruksanalys

För att kunna fatta rätt beslut om vilka material som ska användas vid restaurering, är det ibland nödvändigt att analysera byggnadens färg, mur- eller putsbruk. Här samarbetar vi med analysföretag som kan ge snabba besked om ursprungsmaterial. Vi kan även utföra virkesdateringar med hjälp av dendrokronologiska undersökningar.

Bidrag

Hos Länsstyrelsen kan du söka bidrag för antikvariska överkostnader. Bidraget kan täcka upp till 90 procent av överkostnaderna, beroende på objektets kulturhistoriska värde. Vi kan berätta om ditt hus är bidragsberättigat och hjälpa till att ta fram kompletta ansökningshandlingar. Sista ansökningsdag hos Länsstyrelsen är 31 oktober. 

Bygglovsakuten

Granneyttrande, nybyggnadskarta, brandskyddsdokumentation, sektionsritning, VA-redovisning, teknisk beskrivning, konstruktionsritning, radon, måttsatta ritningar…?? Har du kört fast i ditt planerade byggprojekt och står med en lista med kompletteringar som Regionen kräver? Vi rätar ut frågetecknen! Vi har lång erfarenhet av vilka handlingar som Byggnadsnämnden kräver och kan ta fram dem åt er till en bra kostnad. Ring eller mejla oss och berätta vad ni kört fast med så får ni ett pris av oss samma dag. Det ska vara roligt att bygga sin dröm! Låt inte administration, byggregler och handläggning vara ett hinder på vägen - låt oss hjälpa er att lösa upp knutarna!

Arkitekt

Drömmer du om en tillbyggnad? Kanske en större ombyggnation eller renovering? Eller vill du rentav bygga nytt? Vi ritar gärna er dröm! Vi har kunskap och ett starkt intresse och engagemang för äldre byggnader och traditionella byggnadsmetoder och material. 

Vi tar oss an allt ifrån bostäder till hotell och restauranger. Från en liten farstukvist till en total ombyggnation eller en ny villa. Du kan få hjälp med smarta förslag på lösningar på kluriga problem eller att få visualiserat dina idéer. Vi kan hjälpa dig att ta fram bygglovshandlingar och underlag för att ta in priser och kan också erbjuda hjälp längre in i projektet i kontakten med hantverkare. Funderar du på vilka lister som passar bäst, eller vilka kulörer som passar bra till det du redan har? Behöver du hjälp med planeringen av nya möbler? Vi har en bred kunskap och erfarenhet inom dessa områden och kan hjälpa dig med detta! Välkommen att höra av dig!

Entreprenadbesiktning

Söker du en besiktningsman som kan besiktiga din fastighet? Daniel Nymberg är certifierad besiktningsman och specialiserad på murverk, puts och mineraliska färgtyper. Vi genomför även olika typer av underhållsbesiktningar liksom löpande besiktningsarbete under en fasadentreprenad; förbesiktning, slutbesiktning och garantibesiktning.Med vår breda erfarenhet av äldre bebyggelse och i synnerhet puts och murverk utför vi också andra typer av byggnadstekniska utredningar. Ring oss så berättar vi mer!


Warning: Division by zero in /var/www/WebSites/www.bomanrestaurering.se/wp-content/themes/Simpler/functions.php on line 855