FöregåendeStäng XNästa

Vi har mycket kunskap och vi delar gärna med oss.

Bibliotek

Välkommen att botanisera i vårt digitala bibliotek! Här samlas vi de rapporter, publikationer och annat tryckt material som vi gärna hänvisar till i vårt arbete och som vi tycker är användbart för våra kunder att ta del av. Välkommen att ladda ner det som intresserar dig!

Byggnadsordning för Visby innerstad

För Visby innerstad gäller detaljplan med byggnadsordning. Planen innehåller bestämmelser som ska skydda kulturvärdena när du vill ändra, bygga till eller bygga nytt.

Färgtraditioner i Visby innerstad

Färgtraditioner i Visby innerstad är framtagen för att underlätta för fastighetsägare att lyckas med färgsättning av innerstadens fasader. Skriften är författad och illustrerad av byggnadsantikvarie Max Laserna i samråd med Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland och Gotlands museum. Den är ett komplement till Byggnadsordningens avsnitt om färg.

Vägledning för ställningsbyggande på värdefulla stommar

Denna skrift är tänkt att fungera som ett stöd under framförallt projektering inför exteriört eller interiört underhåll som kräver uppförande av byggnadsställning. Syftet med skriften är inte att beskriva hur man bygger ställning. Istället vill vi peka på de hänsyn som behöver tas när man arbetar med alla typer av kulturhistoriskt värdefulla konstruktioner.

Länsstyrelsens broschyr för vägledning kring kulturhistoriska miljöer

Informationsbroschyr från Länsstyrelsen med information om hur man kan vårda, använda och utveckla kulturmiljöer. Här finns även information om hur du kan söka medel från Länsstyrelsen.


Warning: Division by zero in /var/www/WebSites/www.bomanrestaurering.se/wp-content/themes/Simpler/functions.php on line 855